Scannernytt
Filer for ARC536 fra Butel.nl Scannernytt 2.0 - oppdatert: 02.09.19 - Kategorisert etter fylke Scannernytt 2.0 - oppdatert: 02.09.19 - Sortert på kategori

Filer for BCD536HP Sentinel fra Uniden Scannernytt 2.0 - oppdatert: 02.09.19 Scannernytt 2.0 - oppdatert: 02.09.19 - Sortert etter kategori

Filer for BCT15X og 800XLT Scannernytt 13.1 - oppdatert: 02.06.19 Scannernytt 13.1 - oppdatert: 02.06.19 - OBS: kun unike frekvenser som er sortert etter fylke. Navn vil ikke alltid stemme pga automatisk konvertering.

Filer for Whistler TRX Scannernytt 13.1 - oppdatert: 02.06.19 Scannernytt 13.1 - oppdatert: 02.06.19 - OBS: kun unike frekvenser sortert etter fylke. Navn vil ikke alltid stemme pga automatisk konvertering.