scannernytt.info fases ut

Ny link

http://www.scannernytt.no

Scannernytt/NorScan (de gamle sidene fjernes snart iom at de driftes av andre).